Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EDEN CZ, s.r.o. se sídlem ve Jiříkovicích, Rohlenka 260, PSČ 664 51, IČ 26237687 - platnost od 1. 1. 2020

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží mezi společností EDEN CZ, s.r.o. a jejími obchodními partnery. Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách EDEN CZ, s.r.o..
CENÍK

Aktuální ceník EDEN CZ, s.r.o. je vždy dostupný na webových stránkách www.eden.cz/ke-stazeni. Ceny v tištěném katalogu mohou být vzhledem k situaci na trhu neaktuální, ceník umístěný na webu společnosti je vždy platný a aktuální.


RABATY

V případě zájmu o obchodní spolupráci jsou výše rabatů v jednotlivých rabatových skupinách a platební režim na požádání specifikovány příslušným pracovníkem obchodního oddělení.PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré platby (zálohy, úhrady) lze hradit pouze na základě vystavené (zálohové) faktury a to výhradně na účet společnosti EDEN CZ č.: 29910227/0100, případně v hotovosti či platební kartou výlučně v sídle společnosti na adrese Jiříkovice, Rohlenka 260. Společnost EDEN CZ, s.r.o nenese žádnou odpovědnost za platby realizované jiným způsobem.OBJEDNÁVKY

Příjem objednávek je na mailové adrese objednávky@eden.cz. Po zařazení zakázky do plánu výroby je objednávka potvrzena zároveň s upřesněním předpokládaného termínu expedice.


TERMÍN DODÁNÍ

Termín expedice je upřesněn v potvrzení objednávky a vychází z orientačních termínů, které jsou uvedeny v Katalogu EDEN, který je ke stažení na webových stránkách společnosti www.eden.cz/ke-stazeni.


ZPŮSOB DODÁNÍ - DOPRAVA

Zboží je standardně zasíláno přepravní společností Geis. Cena dopravy je v případě objednávky s cenou nižší než 8 000,- bez DPH 300,-Kč (+DPH). Zboží je možné po předchozí dohodě vyzvednout v sídle společnosti.


PŘEJÍMKA ZBOŽÍ

Příjemce je povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat, že obsah dodávky nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození je příjemce povinen rozsah poškození uvést do přepravního dokumentu, nechat potvrdit přepravcem a zajistit přiměřené množství vhodných podkladů (fotografií), které věrně zdokumentují rozsah poškození. Příjemce je povinen dodavateli neprodleně poskytnout kopii přepravního dokumentu a ostatní dostupné podklady. V případě poškození zboží většího rozsahu je vhodnějším řešením odmítnutí převzetí poškozené zásilky. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za mechanické poškození zjištěné s časovým odstupem, kdy nelze prokazatelně doložit kdy a kde k poškození došlo.ZÁRUKA

Na všechny výrobky spol. EDEN CZ, s.r.o se váže záruční doba - 24 měsíců od okamžiku prodeje. Na keramická umyvadla zn. Laufen a Jika je záruční doba prodloužena na 5 let. Záruku lze uplatnit v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele (634/1992 Sb. ) a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ( 89/2012 Sb.).

Záruční doba se prodlužuje o dobu případného reklamačního řízení či záruční opravy.

Záruka se vztahuje na veškeré vady materiálu a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží. Záruku nelze s výjimkou keramických a kamenných umyvadel uplatnit na poškození způsobené dlouhodobým přímým stykem s vodou. Výlukou ze záruky je i poškození způsobené chemickou cestou, (např. agresívními čistícími prostředky) .

Veškeré vady zboží je třeba uplatnit před jeho instalací.EDEN CZ, s.r.o. je oprávněna Obchodní podmínky měnit zejména při změně příslušných právních norem replica rolex, ekonomické situace jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a datum její účinnosti společnost vyhlásí nejméně 14 dnů předem, a to zveřejněním na webových stránkách www.eden.cz.